สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

images by free.in.th

จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่

1. ภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ Internal Environment คือ สภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้
    - ปัจจัยต่าง ๆ ที่ธุรกิจสามารถกำหนด และ ควบคุมได้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจถือว่า
    - เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโปรแกรมการตลาด
    - ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ
2. สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ External Environment ภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้
    - ปัจจัยกลุ่มนี้ หมายถึง ปัจจัยยังคับภายนอกธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อระบบการตลาด
    - ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่มีอิทธิพลต่อระบบการตลาด คือสร้างโอกาสหรืออุปสรรคแก่ธุรกิจ
    - ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมจุลภาค และสิ่งแวดล้อมมหภาค

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ SWOT

images by free.in.th

S (Strengths) จุดแข็ง

เป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ตามศักยภาพของธุรกิจที่มีอยู่ จุดแข็งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ ซึ่งส่งผลมาจากการบริหารงานภายในระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากร หรืออาจมาจากความได้เปรียบในด้านทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เช่น มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง ที่ตั้งอยู่ใกล้ทั้งแหล่งวัตถุดิบและแหล่งจัดจำหน่าย บุคลากรมีประสบการณ์และความสามารถสูง ฯลฯ

W (Weaknesses) จุดอ่อน

  เป็นปัจจัยภายในที่เกิดจากปัญหาภายในธุรกิจ อันเนื่องมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาด ข้อจำกัดบางประการของศักยภาพทางธุรกิจ ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลร้ายถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข เช่น ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ไม่คงที่ ขาดการประสานงานที่ดีภายในองค์กร ฯลฯ

W (Weaknesses) จุดอ่อน

  เป็นปัจจัยภายในที่เกิดจากปัญหาภายในธุรกิจ อันเนื่องมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาด ข้อจำกัดบางประการของศักยภาพทางธุรกิจ ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลร้ายถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข เช่น ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ไม่คงที่ ขาดการประสานงานที่ดีภายในองค์กร ฯลฯ

O (Opportunities) โอกาส

  เป็นปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้เกิดหรือไม่เกิดขึ้นได้ แต่เป็นสภาวการณ์แวดล้อมอันส่งผลดีให้กับธุรกิจโดยบังเอิญ เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนธุรกิจประเภทนี้ สินค้าของคู่แข่งมีคุณภาพต่ำ ฯลฯ

T (Threats) อุปสรรค

เป็นปัจจัยภาย นอกที่ธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้เกิดหรือ ไม่เกิดขึ้นได้ และเป็นสภาวการณ์แวดล้อมอันเลวร้ายที่ส่งผลกระทบให้ธุรกิจเสียหาย เช่น รัฐบาลขึ้นภาษี ปัญหาสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เกิดภัยสงครามหรือภัยธรรมชาติ ฯลฯ

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix

 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)เป็น การใช้จุดแข็งบนโอกาสที่มี ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)

เป็นการใช้จุดแข็งป้องกันอุปสรรค ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น จุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)

เป็นการขจัดจุดอ่อนโดยใช้โอกาส ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)

เป็น การขจัดจุดอ่อนป้องกันอุปสรรค ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ

edit @ 28 Dec 2011 16:05:56 by Jeeradech

edit @ 28 Dec 2011 16:07:56 by Jeeradech

Comment

Comment:

Tweet

quality post, i 'm sharing to FB!

#7 By Abercrombie Fitch Garments Come In A Range Of Colors and Designs (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-08 19:34

Howdy I am so thrilled I found your blog web site, I really found you by error, while I was searching on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to state thanks a lot for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),

#6 By Hollister Shirts Are Designed To Offer Sporty Yet Sophisticated Look (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-08 19:31

Peoples reasons for wanting locks removed vary in color tremendously from medical need to be able to just simply because I am enjoy it. Women incorporate techniques as part of their typical plastic-type material program. They will gently slice his or her lower limbs plus underarms, pick his or her brows, and still have crotch hair clipped or even taken off to compliment todays styles.

#5 By Hollister Shirts Are Designed To Offer Sporty Yet Sophisticated Look (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-08 19:31

Thanks for giving your ideas. I might also like to convey that video games happen to be ever evolving. Modern technology and improvements have made it simpler to generate authentic and enjoyable games. All these entertainment games were not that sensible when the specific concept was first being experimented with. Just like other areas of technological innovation, video games also have had to evolve as a results of many ages. This itself is testimony to the fast continuing development of video game titles.

#4 By michael kors outlet (103.7.57.18|46.105.76.8) on 2013-06-08 17:59

Hi! Everyone who reads this blog - Happy Reconciliation and Accord..!!

#3 By oakley australia (103.7.57.18|46.105.76.8) on 2013-06-08 17:52

สรุปเนื้อหา บทที่ 3 E- Environment | jeeradech bcom cmru

#2 By Discount Lululemon Canada Outlet Store,Lululemon Sale 50% Off (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-08 16:38

สรุปเนื้อหา บทที่ 3 E- Environment | jeeradech bcom cmru

#1 By cheap raybans (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-08 16:13